Często pracodawcy oprócz curriculum vitae proszą o przesłanie listu motywacyjnego.
Musisz być więc na to przygotowany. 

WAŻNE PORADY

 • Pamiętaj, że list motywacyjny jest kontynuacją cv, dlatego nie opisuj swojego życiorysu w formie opowiadania, tylko konkretnie napisz, co uważasz za istotne w kontekście stanowiska, na które aplikujesz.
 • Twój list musi zmieścić się na jednej stronie.
 • Nie wysyłaj tego samego dokumentu, odpowiadając na różne oferty pracy, pisz list z myślą o konkretnym stanowisku w konkretnej firmie.
 • Twój list powinien być skierowany do właściwej osoby. Jeżeli nie masz takiej informacji, skontaktuj się z firmą i ustal odpowiednią osobę.
 • Nie zamieszczaj informacji o dotychczasowym, bądź oczekiwanym wynagrodzeniu, ponieważ może Cię to wyeliminować na samym początku procesu rekrutacji.
 • Umotywuj swoją kandydaturę, podając szereg cech odpowiednich dla stanowiska, o które się ubiegasz.
 • Pisząc list używaj zwrotów grzecznościowych oraz formy oficjalnej.
 • Pamiętaj o sprawdzeniu listu pod kątem błędów ortograficznych lub stylistycznych. 

 

INFORMACJE, KTÓRE POWINNY ZNALEŹĆ SIĘ W LIŚCIE MOTYWACYJNYM

1. Dane personalne (umieszczamy je w lewym górnym rogu)

 • imiona i nazwisko
 • miejsce zamieszkania
 • numer telefonu
 • adres e-mail
2. Miejscowość i data (umieszczamy w prawym górnym rogu)
 
3. Nagłówek           
 • nazwa firmy, do której aplikujemy
 • zwrot grzecznościowy „Szanowni Państwo” 
 • imię i nazwisko osoby, do której wysyłamy aplikację( jeżeli jest nam znana )

4. Wstęp                 

 • informacja o tym gdzie znaleźliśmy ofertę pracy
 • nazwa stanowiska, na które aplikujemy
 • nr referencyjny ( jeżeli jest nam znany )

5. Rozwinięcie        

 • opis posiadanych umiejętności, doświadczeń, które będą przydatne do wykonywania pracy na stanowisku, o które zabiegamy
 • wyjaśnienie, dlaczego jesteśmy idealnym kandydatem na dane stanowisko

6. Zakończenie       

 • wyrażenie chęci spotkania podczas rozmowy kwalifikacyjnej
 • ewentualnie podanie godzin, w których jest się dostępnym

7. Podpis                

 • zwrot grzecznościowy „Z poważaniem”
 • podpis

 
Rekrutacja - Staff Partners Payroll - Staff Partners Szkolenia - Staff Partners