Książeczka SANEPID

W celu uzyskania książeczki SANEPID należy zgłosić się do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Adresy Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zamieszczone są na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego: www.gis.gov.pl

 

Minimum sanitarne

Jest to potoczna nazwa szkolenia z zakresu przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji żywności i w obrocie żywnością. Skolenie zakończone jest egzaminem i wydaniem zaświadczenia. Istnieje możliwość zdawania egzaminu bez uczestniczenia w szkoleniu.

Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub specjalności związanych z produkcją i obrotem żywnością oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością albo dyplom mistrza w tych zawodach stanowi potwierdzenie uzyskania kwalifikacji równoważne z zaświadczeniem (minimum sanitarnym).

Minimum sanitarne wymagane jest od pracowników zatrunionych przy produkcji lub sprzedaży art. spożywczych.

Odpis zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji jest przechowywany w aktach osobowych pracownika i udostępniany na żądanie organów urzędowej kontroli żywności.

Minimum sanitarne ważne jest przez 5 lat od dnia wydania.

O szkolenia należy pytać w Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych.


 
Rekrutacja - Staff Partners Payroll - Staff Partners Szkolenia - Staff Partners