Agencja pracy tymczasowej, doradztwo personalne – Warszawa, Białystok

Najbardziej zaawansowanym narzędziem wykorzystywanym w procesie doboru kandydatów jest Assessment Center, czyli Centrum Oceny. Ma ono formę jedno-, dwudniowego spotkania, podczas którego kandydaci realizują różnorodne zadania. Ich praca i rezultaty są oceniane przez specjalnie przeszkolonych selektorów według z góry zdefiniowanych kryteriów. Centra Oceny są zawsze projektowane specjalnie pod kątem konkretnej rekrutacji, dlatego też zarówno kryteria oceny, jak i typ zadań, jakich można spodziewać się podczas takiego spotkania są bardzo różnorodne. Spróbujmy jednak przyjrzeć się zazwyczaj wykorzystywanym technikom.

Wśród zadań najczęciej pojawiają się:
 

"In-basket", czyli koszyk zadań
Zastajesz biurko pełne dokumentów pozostawionych przez swojego poprzednika. Wśród papierów pojawiają się zarówno rzeczy zupełnie nieistotne, jak reklamówki nowo otwartej pizzerii, jak i listy zawierające kluczowe informacje dotyczące realizowanych obecnie projektów. Twoim zadaniem jest zapoznanie się z dokumentacją oraz przygotowanie (i czasem zaprezentowanie) twojej planu działania. Organizatorzy mogą również wymagań zaplanowania obiegu dokumentów - czyli na podstawie dostarczonego diagramu organizacyjnego musisz zdecydować, do kogo powinny być skierowane poszczególne pisma. W tego typu ćwiczeniach oceniane są umiejętności ustalania priorytetów, zdolności organizacyjne, zarządzanie czasem. 

Zadania zespołowe
Wraz z innymi uczestnikami jesteś proszony o wykonanie zadania. Często uczestnicy dostają tylko ogólną instrukcję, a wybór metody działania i zaplanowanie pracy są integralną częcią ćwiczenia i również podlegają ocenie. Wśród najbardziej popularnych ćwiczeń znajduje się polecenie zespołowi wybrania ekwipunku na wyprawę na bezludną wyspę... Nawet takie z pozoru proste zadanie daje selektorom świetne możliwości oceny pracy w zespole, umiejętności przywódczych, inicjatywy i zaangażowania, twórczego podejścia do problemu i zdolności przekonywania.

Case studies, czyli analizy przypadku
Dostajesz do ręki informacje dotyczące hipotetycznej sytuacji dotyczącej firmy lub działu (na przykład raporty sprzedaży, informacje o rynku, konkurencji, dane finansowe... Indywidualnie lub we współpracy z pozostałymi uczestnikami musisz ocenić sytuację) mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia zewnętrzne itp. Zazwyczaj elementem zadania jest również przygotowanie strategii dalszego działania. W czasie kiedy ty będziesz głowić się nad rozwiązaniem, selektorzy oceniać będą twoje umiejętności analityczne, kreatywność, a także wiedzę merytoryczną i orientację biznesową.

Prezentacje                                                                                                                    W tym przypadku twoim zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji wybranego tematu. Wystąpienie takie może być też połączone z innym zadaniem (wtedy tematem prezentacji są wyniki twojej pracy. Przeważnie masz do dyspozycji pomoce: arkusze papieru i flamastry, folię, rzutnik lub też komputer z rzutnikiem multimedialnym. Oceniana jest zarówno forma, jak i treść prezentacji) umiejętność porządkowania i przedstawiania informacji, logika twojego wywodu, a także komunikatywność, pewność siebie i odporność na stres. Pod uwagę może być wzięta również dyscyplina czasowa, czyli to, jak wykorzystałeś czas przeznaczony na prezentację. Często selektorzy są tutaj bezlitośni i po upływie z góry ustalonego czasu musisz przerwać prezentację, nawet jeżli jeszcze nie zakończyłeś wstępu!

Próbki pracy
To hasło obejmuje różnorodne zadania będące częścią twojej przyszłej pracy. Próbki pracy to okres próbny w miniaturze - selektorzy starają się stworzyć warunki zbliżone do zwykłej sytuacji zawodowej. Tak więc jeżli starasz się o stanowisko przedstawiciela handlowego, możesz zostać poproszony o przeprowadzenie rozmowy z klientem i zaoferowanie mu nowego produktu. Zakres ocenianych umiejętności zależy w tym zadaniu od specyfiki konkretnego stanowiska.  

Dyskusje grupowe z określonymi rolami oraz bez określonych ról
Dyskusje grupowe są prostym zadaniem popularnym podczas centrów oceny. Wraz z grupą innych osób jesteś poproszony o przedyskutowanie przedstawionej kwestii i ustalenie wspólnego punktu widzenia. Czasem selektorzy wyznaczają poszczególnym osobom role w zespole lub teą przedstawiają każdej osobie inne - czasem sprzeczne - cele. Podczas takich zadań oceniane są umiejętności współpracy w grupie i zdolności przywódcze, inicjatywa, komunikatywność, a także skuteczność przekonywania.

Elementem Assessment Center mogł być również różnego rodzaju testy psychologiczne, sprawdziany wiedzy merytorycznej. Często też podczas takich spotkań następuje weryfikacja poziomu znajomości języków obcych.

Assessment Center ma wielkie oczy!
Główną zaletą Centrum Oceny jest jego skuteczność. Po przeprowadzeniu takiej oceny selektorzy dysponują bardzo dużą ilością różnorodnych informacji o każdym kandydacie, tak więc podejmowane decyzje są zazwyczaj trafne. Dlatego też Centra Oceny zyskują na popularności. Jest więc duża szansa, że będziesz miał okazję uczestniczyć w takim procesie, starając się o pracę, praktykę lub stypendium.

Staraj się potraktować to jako szansę dobrego zaprezentowania swojej kandydatury! Zdecydowanie nie próbuj zgadywać oczekiwań selektorów i pod tym kątem modyfikować swojego zachowania. Doświadczony oceniający z łatwością wykryje taką manipulację, co przekreśli twoje szanse! Staraj się po prostu być sobą, współpracować z innymi i traktować to jako nową, pouczającą i rozwijającą przygodę. Powodzenia!
 

źródło: www.korba.pl

 
Praca tymczasowa - Staff Partners Payroll - Staff Partners Szkolenia - Staff Partners