Agencja pracy tymczasowej, doradztwo personalne – Warszawa, Białystok

Profil Insights Discovery

Nasi konsultanci są certyfikowani w metodzie Insights Discovery, dzięki czemu nie tylko potrafią przeanalizować wyniki testu, ale także udzielić kandydatowi profesjonalnej informacji zwrotnej.

Decydując się na przebadanie kandydatów metodą Insights Discovery zyskujesz wiedzę na temat indywidualnego stylu działania swoich potencjalnych pracowników.

Profil Insights Discovery zawiera informacje o:

·        Ogólnym stylu funkcjonowania

·        Mocnych i słabych stronach

·        Wartościach wnoszonych do zespołu

·        Komunikowaniu się

·        Nieuświadomionych aspektach wizerunku

·        Wskazówkach do dalszego rozwoju.

Metoda Insights Discovery to doskonałe narzędzie, które może być wykorzystywane zarówno w procesie rekrutacyjnym, jak i w procesie dojrzałego oraz bezpiecznego zarządzania ludźmi, relacjami i projektami.

 

 
Praca tymczasowa - Staff Partners Payroll - Staff Partners Szkolenia - Staff Partners