Agencja pracy tymczasowej, doradztwo personalne – Warszawa, Białystok

Aktualnie dla jednego z naszych Klientów z Administracji państwowej poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Młodszy Specjalista/Specjalista w Departamencie Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach

 Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Obsługa złożonych wniosków o udzielenie wsparcia;
 • Obsługa procesu zawierania umów o udzielenie wsparcia;
 • Współpraca z ekspertami zaangażowanymi w proces oceny wniosków o udzielenie wsparcia;
 • Rozliczanie i monitorowanie zawartych umów o udzielenie wsparcia;
 • Wprowadzanie danych do systemów informatycznych;
 • Przygotowanie informacji w zakresie planów i sprawozdań z zadań sekcji;
 • Przechowywanie i archiwizacja dokumentów;
Wymagania:


Wykształcenie:

Wyższe dla Specjalisty i Starszego Specjalisty

Średnie dla Młodszego Specjalisty

 
Doświadczenie zawodowe:

minimum rok dla młodszego specjalisty, 2 lata dla specjalisty, 3 lata dla starszego specjalisty

 
Poziom znajomości zagadnień z zakresu:

Dla Młodszego Specjalisty: umiejętność zawierania umów w oparciu o wzór dokumentu, znajomość zasad prowadzenia korespondencji biznesowej i obsługi klienta.

Dla Specjalisty i Starszego Specjalisty:

Znajomość uregulowań prawnych związanych z wdrażaniem programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych lub znajomość uregulowań prawnych związanych z wdrażaniem programów finansowanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Znajomość uregulowań prawnych w zakresie udzielania pomocy publicznej, w zakresie prawa gospodarczego, prawa finansów publicznych.

 
Poziom znajomości języka obcego:

Znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym
Poziom obsługi programów komputerowych:

Znajomość i obsługa MS Office w stopniu min. dobrym

 

 

Wymagania pożądane:

 

Wykształcenie:

Wyższe magisterskie w dziedzinie prawa, ekonomii, finansów


Doświadczenie zawodowe:

Więcej niż 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy na podobnym stanowisku w administracji publicznej lub jednostce wspierającej rozwój przedsiębiorczości, w obsłudze projektów finansowanych ze środków europejskich


Poziom znajomości zagadnień z zakresu:

Dobra znajomość uregulowań prawnych związanych z wdrażaniem programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych lub znajomość uregulowań prawnych związanych z wdrażaniem programów finansowanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Dobra znajomość uregulowań prawnych w zakresie udzielania pomocy publicznej, w zakresie prawa gospodarczego, prawa finansów publicznych

 

Oferujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej
 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia zawodowego oraz umiejętności
 • Pracę w pełnym wymiarze godzin
 • Szansę na rozwój i zdobycie cennego doświadczenia

 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o przesyłanie zgłoszenia, klikając na poniższy link:

Prosimy o dopisanie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, przez firmę Staff Partners, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) – RODO”. 


Szkolenia - Staff Partners Payroll - Staff Partners Szkolenia - Staff Partners Praca tymczasowa - Staff Partners