Agencja pracy tymczasowej, doradztwo personalne – Warszawa, Białystok

Aktualnie dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Młodszy specjalista/Specjalista/Straszy specjalista w Departamencie Kontroli

 Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe Beneficjentów w kontekście dochodzenia zwrotu środków w ramach instrumentów wsparcia realizowanych przez PARP;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie dochodzenia zwrotu środków, w ramach instrumentów wsparcia realizowanych przez Agencję, w tym postępowania w zakresie udzielenia ulgi.
Wymagania:
 • Wykształcenie:
  wyższe Mlodszy Specjalista – licencjat, Specjalista, Starszy Specjalista - magisterskie (preferowane kierunki: finanse, ekonomia, prawo);
 • Doświadczenie zawodowe:
  Młodszy Specjalista - Minimum 0,5 roku. Specjalista - Min 2 lata, Starszy Specjalista – min 4 lata
 • Poziom znajomości zagadnień z zakresu:
  - Znajomość przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, a zwłaszcza Działu III;
  - Praktyczna znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
 • Umiejętność analitycznego myślenia i swobodnego wyrażania myśli na piśmie.
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.
 • Poziom obsługi programów komputerowych: MS Office

 

Wymagania pożądane:

 • Doświadczenie:
  - Doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych, w tym przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
  - Doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków UE.
 • Poziom znajomości zagadnień z zakresu:
  - Znajomość ustaw: o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, oraz o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, wraz z aktami wykonawczymi.
  - Wiedza z zakresu analizy finansowej i umiejętność dokonywania oceny sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych.
 • Poziom znajomości języka obcego - języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia zawodowego oraz umiejętności
 • pracę w pełnym wymiarze godzin
 • szansę na rozwój i zdobycie cennego doświadczenia

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 21/10/2021r.

Prosimy o przesyłanie zgłoszenia, klikając na poniższy link:

Prosimy o dopisanie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, przez firmę Staff Partners, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) – RODO”. 


Szkolenia - Staff Partners Payroll - Staff Partners Szkolenia - Staff Partners Praca tymczasowa - Staff Partners