Aktualnie dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Młodszy Specjalista/ Specjalistka w Biurze Prezesa

 Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 
 
1. Prowadzenie sekretariatu Biura Prezesa, w tym m.in.:
 
 • zapewnienie właściwego i terminowego obiegu korespondencji,
 • przygotowywanie odpowiedzi na pisma,
 • obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów,
 • archiwizacja dokumentów,
 • odbieranie i łączenie rozmów telefonicznych, udzielanie podstawowych informacji w zakresie zadań Agencji,
 • obsługa poczty elektronicznej biura,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • prowadzenie terminarza spotkań Prezesa i Zastępców Prezesa.

 

2. Monitorowanie terminów przygotowywania pism przez Departamenty/Biura,

3. Organizacja i obsługa spotkań służbowych Prezesa i Zastępców Prezesa, 

4. Obsługa udziału Prezesa i Zastępców Prezesa w delegacjach krajowych i zagranicznych,

5. Udział w opiniowaniu aktów wewnętrznych oraz prowadzenie bazy aktów wewnętrznych (rejestrów zarządzeń, decyzji, pełnomocnictw i upoważnień),

6. Udział w prowadzeniu rejestru i koordynacji spraw związanych z udzielaniem informacji sektora publicznego,

7. Przygotowywanie dokumentów i materiałów informacyjnych,

8. Dbałość o zaopatrzenie biura w materiały biurowe i art. spożywcze oraz o porządek w biurze i gabinetach Prezesa i Zastępców Prezesa,

9. Współpraca z innymi komórkami w Agencji.

 

Wymagania:
 
 • Wykształcenie wyższe (min. licencjat),
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej rok doświadczenia zawodowego na stanowisku administracyjno-biurowym,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • Sprawna obsługa urządzeń biurowych/aplikacji komputerowych (pakiet MS Office),
 • Umiejętność sporządzania pism,
 • Umiejętność przygotowywania prezentacji i materiałów informacyjnych,
 • Dobra organizacja czasu pracy, punktualność, odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność, wysoka kultura osobista.

 

Oferujemy:
 
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej
 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia zawodowego oraz umiejętności
 • Pakiet benefitów
 • Pracę w pełnym wymiarze godzin
 • Szansę na rozwój i zdobycie cennego doświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszenia, klikając na poniższy link:

Prosimy o dopisanie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, przez firmę Staff Partners, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) – RODO”. 


Szkolenia - Staff Partners Payroll - Staff Partners Szkolenia - Staff Partners Praca tymczasowa - Staff Partners