Dla jednego z naszych Klientów - spółki specjalizującej się głównie w kompleksowych usługach energetycznych i multitechnicznych dla obiektów przemysłowych, komercyjnych i logistyczno magazynowych poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Manager ds. zakupów

 Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 

Przygotowanie i przeprowadzanie postępowań zakupowych w celu wyboru dostawców/ wykonawców dla podległych kategorii zakupowych do momentu obustronnego podpisania umowy/ aneksu/ porozumienia, a w szczególności:

 • Weryfikacja i uzgadnianie dokumentów przygotowywanych przez Klientów Wewnętrznych dla postepowań przetargowych
 • Zbieranie potrzeb spółek w powierzonych kategoriach zakupowych,
 • Negocjowanie cen i warunków dostaw i realizacji umów z dostawcami i podwykonawcami,
 • Realizacja postępowań zakupowych poprzez platformę zakupową/przetargową
 • Analizę i ocenę ryzyk zakupowych dla prowadzonych postępowań przetargowych,
 • Zawieranie umów indywidualnych i ramowych dla spółek Grupy, terminowe przygotowanie oraz zawieranie umów oraz aneksów,
 • Nadzór nad reklamacjami w ramach zawartych umów/ porozumień,
 • Analiza umów globalnych (zawieranych na poziomie Centrali we Francji) i rekomendacje możliwości wdrożenia  w Spółkach grupy VE w Polsce,
 • Bieżąca analiza kosztów i planowanych wydatków  dla podległych kategoriach zakupów,
 • Wypracowanie oszczędności zgodnie z przyjętym planem dla działu zakupów centralnych,
 • Wypracowanie i wdrożenie wspólnej strategii zakupów dla podległych kategorii zakupów,
 • Analiza rynku dostawców i podwykonawców, analiza trendów rynkowych, nadzorowanie oceny dostawców, badanie i wyszukiwanie nowych potencjalnych rynków zakupów,
Nasze oczekiwania:

 

 • Min. 2 - letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kupca w dziale zakupów lub w dziale technicznym związane z analizą lub kontrolą wydatków,
 • Praktyczna znajomość wypracowywania i wdrażania strategii zakupowych w wybranym obszarze kosztowym,
 • Umiejętności analityczne z dobrą znajomością MS Office i aplikacji google
 • Umiejętność formułowania wniosków, rekomendacji w oparciu o przeprowadzone analizy,
 • Umiejętność inicjowania zmiany, umiejętność kierowania projektami,
 • Bardzo dobra znajomość i umiejętność wykorzystania technik negocjacji,
 • Umiejętność organizacji pracy własnej w tym ustalania priorytetów oraz koordynowania prac Grup Roboczych,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
 • Umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
 • Gotowość do częstego podróżowania,
 • Wykształcenie wyższe,
 • Mile widziane doświadczenie w samodzielnym udzielaniu zamówień w trybach opartych o PZP lub dla projektów z dofinansowaniem ze środków UE,
 • Znajomości rynku dostawców i wykonawców w branży energetycznej.
 • Znajomość Kodeksu cywilnego w zakresie zawierania umów,
 • Znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie (B2/C1),
 • Dobra organizacja pracy i otwartości na współpracę i prace zespołową,
 • Mile widziane doświadczenie w Zespole Centralnych zakupów.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość pracy hybrydowej - 2 dni w biurze, 3 dni zdalnie,
 • wynagrodzenie adekwatne do doświadcenia i umiejętności 
 • benefity: opieka medyczna ze stomatologiem, ubezpieczenie NNW opłacane przez pracodawcę,
 • dodatkowy dzień wolny - 14 sierpnia,
 • lokalizację biura : Warszawa, Poznań lub Łódź,
 • interesującą i samodzielną pracę w zaangażowanym i ambitnym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Prosimy o przesyłanie zgłoszenia, klikając na poniższy link:

Prosimy o dopisanie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, przez firmę Staff Partners, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) – RODO". 


Szkolenia - Staff Partners Payroll - Staff Partners Szkolenia - Staff Partners Praca tymczasowa - Staff Partners