Dla jednego z naszych Klientów - spółki specjalizującej się głównie w kompleksowych usługach energetycznych i multitechnicznych dla obiektów przemysłowych, komercyjnych i logistyczno magazynowych poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Manager ds. efektywności zakupów

 Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 

 • Kreowanie wzrostu efektywności zespołów zakupów poprzez standaryzację i rozwój narzędzi i metod
 • Optymalizacja przebiegu procesu zakupowego oraz nadzór nad tworzeniem i aktualizacja dokumentów procesowych w obszarze Zakupów
 • Nadzór nad narzędziami zakupowymi, dbanie o ich rozwój oraz koordynowanie wdrażania nowych narzędzi w obszarze Zakupowym
 • Koordynowanie procesu wypracowywania oszczędności zakupowych w tym poszukiwanie nowych tematów/obszarów do zaraportowania oszczędności
 • Raportowanie oszczędności w dedykowanych narzędziach
 • Koordynowanie procesu raportowania i prezentowania danych zakupowych w zakresie postępowań realizowanych przez Wydziały Zakupów w Grupie oraz kosztów
 • Czuwanie nad prawidłową prezentacja danych w systemach zakupowych
 • Nadzór nad wykorzystywaniem przez Spółki umów ramowych poprzez rekomendowanie planów działań, na podstawie dostarczonych analiz, oraz egzekwowanie ich  realizacji
 • Odpowiedzialność za ocenę ryzyka współpracy z dostawcami poprzez zarządzanie roczną oceną dostawców oraz ocenami kondycji finansowej wybranych dostawców
 • Kontakt z Centralą we Francji w zakresie wymogów dla procesu zakupowego, oszczędności oraz umów globalnych (zawieranych na poziomie Centrali we Francji)
 • Tworzenie planu przetargów poprzez zbieranie i weryfikowanie danych od Spółek z Grupy
Nasze oczekiwania:
 • Min. 2 - letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Managerskim w dziale zakupów lub innym dziale związane z analizą lub kontrolą wydatków,
 • Umiejętności analityczne i planistyczne z dobrą znajomością MS Office i aplikacji google,
 • Umiejętność formułowania wniosków, rekomendacji w oparciu o przeprowadzone analizy,
 • Umiejętność inicjowania zmiany, umiejętność kierowania projektami,
 • Umiejętność organizacji pracy własnej w tym ustalania priorytetów oraz koordynowania prac Grup Roboczych,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
 • Umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów,
 • Wykształcenie wyższe,
 • Znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie (B2/C1),
 • Dobra organizacja pracy i otwartości na współpracę i prace zespołową.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość pracy hybrydowej - 2 dni w biurze, 3 dni zdalnie,
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do umiejętności,
 • Benefity: opieka medyczna ze stomatologiem, ubezpieczenie NNW opłacane przez pracodawcę,
 • dodatkowy dzień wolny - 14 sierpnia,
 • lokalizację biura : Warszawa, Poznań lub Łódź,
 • interesującą i samodzielną pracę w zaangażowanym i ambitnym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Prosimy o przesyłanie zgłoszenia, klikając na poniższy link:

Prosimy o dopisanie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, przez firmę Staff Partners, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) – RODO". 


Szkolenia - Staff Partners Payroll - Staff Partners Szkolenia - Staff Partners Praca tymczasowa - Staff Partners