Aktualnie dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Młodszy Specjalista/Specjalista w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach

 Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Współpraca z wykonawcami/ audytorami przeprowadzającymi audyty jakości (w tym audytów doraźnych i audytów usług) oraz ekspertami świadczącymi usługi eksperckie w ramach zadań sekcji.
 • Realizacja audytów jakości (w tym doraźnych i audytów usług) w podmiotach zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych.
 • Wdrożenie rekomendacji z audytów jakości (w tym doraźnych i audytów usług).
 • Cykliczne analizy dot. realizacji audytów, problemów wynikających ze zgłoszeń od interesariuszy oraz analizy danych z bazy, wraz z  rekomendowaniem zmian poprawiających jakość usług w BUR.
 • Rozwiązywanie problemów merytorycznych i związanych z  funkcjonowaniem systemu BUR, w zakresie zapewnienia jakości.
 • Opracowywanie propozycji zmian w systemie, w celu zapewnienia wysokiej jakości usług oferowanych w BUR, rozbudowy lub modyfikacji systemu.
 • Analiza zgłoszeń od zewnętrznych interesariuszy i propozycje ich rozwiązań dotyczące problemów jakościowych w BUR.

 

Nasze oczekiwania:

Konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe, minimum licencjat
 • Doświadczenie zawodowe:  dla mł. specjalisty 2 lata, dla specjalisty 3 lata
 • Poziom znajomości zagadnień z zakresu:
  - znajomość Prawa Zamówień Publicznych – poziom podstawowy
  - znajomość dokumentów programowych związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków publicznych w szczególności Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce –  poziom podstawowy,Poziom znajomości języka obcego: język angielski na poziomie B2
 • Poziom obsługi programów komputerowych: Pakiet Ms Office, Power Point –  bardzo dobry,
 • Inne: umiejętności miękkie – wyszukiwania informacji, współpraca w  zespole, szybkie uczenie się, doskonała organizacja pracy, praca pod presją czasu.

Atutem będzie:

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub w obszarze audytu lub uprawnień audytorskich lub uprawnień  auditorskich w ramach Systemów Zarządzania Jakością zgodnie z normami ISO 
 • Znajomość zasad opisywania kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestru Kwalifikacji
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu średnio średniozaawansowanym
Oferujemy:
 • współpracę w oparciu o umowę o pracę na czas określony za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej,
 • wymiar czasu pracy : pełny etat
 • regulaminową premię kwartalną,
 • możliwość skorzystania z dofinansowania do prywatnej opieki medycznej,
 • możliwość skorzystania z karty multisport,
 • dostęp do szkoleń specjalistycznych,
 • możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w administracji publicznej,
 • pracę w doskonałej lokalizacji w centrum miasta,
 • możliwość pracy w systemie hybrydowym,
 • bardzo dobrą atmosferę pracy i współpracy w zespole.

Prosimy o przesyłanie zgłoszenia, klikając na poniższy link:

Prosimy o dopisanie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, przez firmę Staff Partners, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) – RODO”. 


Szkolenia - Staff Partners Payroll - Staff Partners Szkolenia - Staff Partners Praca tymczasowa - Staff Partners