Aktualnie dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Specjalista / Starszy Specjalista ds. GOZ w Biurze Regionalnym

 Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Prowadzenie działań analitycznych w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego oraz procesów automatyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw:
 • Przygotowywanie założeń merytorycznych działań badawczych i analitycznych (w tym założeń metodologicznych);
 • Przygotowywanie raportów i innych opracowań o charakterze analitycznym (w tym o charakterze desk research);
 • Współpraca z wykonawcami odpowiadającymi za realizację badań i analiz (techniczna i merytoryczna kontrola wykonania zadań);
 • Współpraca z zewnętrznymi interesariuszami w obszarze GOZ w celu identyfikacji potencjału Polski Zachodniej w obszarze GOZ (bieżące analizy, monitoring aktywności różnych podmiotów, podejmowanie wspólnych przedsięwzięć); 
 • Prowadzenie spotkań i wywiadów z przedsiębiorcami i przedstawicielami instytucji - interesariuszami GOZ na terenie Polski Zachodniej. 
 • Przygotowywanie i udział w spotkaniach informacyjnych, promocyjnych, edukacyjnych w zakresie koordynowanych działań;
 • Przygotowywanie postępowań na zamówienia publiczne;
 • Przygotowywanie wkładów do sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizowanych działań.
Nasze oczekiwania:

 

Wykształcenie:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane: ochrona środowiska, administracja, ekonomia, socjologia, prawo, nauki społeczne).

Doświadczenie zawodowe min. 2 lata w pracy polegającej na:

 • koordynacji projektów badawczych związanych z gospodarką obiegu zamkniętego (potwierdzone trzema zrealizowanymi projektami/raportami z badań)

lub

 • prowadzeniu dokumentacji przedsiębiorstwa związanej z ochroną środowiska i  sporządzaniu raportów.

Poziom znajomości zagadnień w zakresie ochrony środowiska:

 • dobra znajomość metodologii badań jakościowych i ilościowych;
 • umiejętność samodzielnego tworzenia narzędzi badawczych  (ankiety, scenariusze wywiadów) do badań jakościowych i ilościowych;
 • dobra znajomość problematyki dotyczącej najważniejszych trendów społeczno-gospodarczych i ich wpływu na sektor przedsiębiorstw;
 • dobra znajomość problematyki dotyczącej koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego.

Poziom znajomości języka obcego:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego)
 • Poziom obsługi programów komputerowych:
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, PowerPoint, Excel)

Inne: Umiejętności miękkie:

 

 • gotowość i umiejętność wystąpień publicznych 

Atutem będzie:

Wykształcenie: 

 • studia podyplomowe z ekonomii, ewaluacji, badań społecznych lub marketingowych w praktyce.
 • Doświadczenie zawodowe w:
 • moderacji paneli dyskusyjnych, większych spotkań;
 • realizacji pogłębionych wywiadów indywidualnych.

Poziom znajomości zagadnień z zakresu:

 • znajomość Prawa Zamówień Publicznych
 • znajomość zasad udzielania pomocy publicznej
 • znajomość programu SPSS (samodzielna praca na bazach danych, prowadzenie analiz, przygotowywanie raportów).

Poziom obsługi programów komputerowych:

 • znajomość programów służących do obiegu dokumentów wewnętrznych w firmie.
 • Inne: Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
 • Współpracę w oparciu o umowę o pracę na czas określony za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej
 • Pracę w pełnym wymiarze godzin
 • Regulaminową premię kwartalną
 • Możliwość skorzystania z dofinansowania do prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość skorzystania z karty multisport
 • Dostęp do szkoleń specjalistycznych
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w administracji publicznej
 • Pracę w doskonałej lokalizacji w centrum miasta
 • Możliwość pracy w systemie hybrydowym
 • Bardzo dobrą atmosferę pracy i współpracy w zespole

Prosimy o przesyłanie zgłoszenia, klikając na poniższy link:

Prosimy o dopisanie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, przez firmę Staff Partners, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) – RODO”. 


Szkolenia - Staff Partners Payroll - Staff Partners Szkolenia - Staff Partners Praca tymczasowa - Staff Partners