Aktualnie dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Specjalista/Starszy Specjalista ds. informacji i promocji w Biurze Regionalnym

 Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

Upowszechnianie wiedzy w zakresie dostępnego w Polsce systemu wczesnego ostrzegania oraz innych działań realizowanych w ramach dyrektywy 2019/1023, w tym w szczególności:

 • udzielanie informacji w ramach punktu informacyjnego;
 • udzielanie wyjaśnień i informacji o dyrektywie w ramach wsparcia infolinii;
 • prowadzenie szkoleń dla konsultantów infolinii;
 • udział w zewnętrznych wydarzeniach konferencyjno-targowych i spotkaniach;
 • organizowanie i prowadzenie spotkań z przedsiębiorcami;
 • opracowanie materiałów informacyjnych;
 • współpraca z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców;
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie wdrożenia ww. dyrektywy;
 • bieżąca współpraca z departamentami PARP zaangażowanymi w realizację projektu;
 • raportowanie;
 • udział w ewaluacji projektu i wypracowywania rekomendacji;
 • wsparcie merytoryczne pracowników wdrażających projekt SWO.

 

Nasze oczekiwania:

Konieczne:

 • Wykształcenie – wyższe
 • Minimum roczne doświadczenie zawodowe w obszarze promocji lub PR
 • Doskonała znajomość języka polskiego w piśmie - umiejętność przygotowywania komunikatów oraz materiałów informacyjnych
 • Znajomość funkcjonowania social mediów, umiejętność praktycznej obsługi stron tematycznych i firmowych oraz optymalizowania zamieszczanych na nich materiałów pod kątem poszerzania zasięgów
 • Poziom znajomości języka obcego – język angielski (poziom zaawansowany B2 -C2)
 • Obsługa programów komputerowych – Pakiet Ms Office – bardzo dobry
 • Praktyczna umiejętność przygotowywania prezentacji PowerPoint oraz ich graficznego ujednolicania

Inne: Umiejętności miękkie – wyszukiwania informacji, współpraca w zespole, szybkie uczenie się, doskonała organizacja pracy, praca pod presją czasu

Atutem będzie:

 • Wykształcenie wyższe o kierunku PR, komunikacja społeczna, dziennikarstwo
 • Ukończone kursy lub studia w kierunku redakcji tekstów
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (stacjonarnych lub online) oraz/lub wystąpień publicznych – min. dwa lata
 • Doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji, sekretariatu – min. dwa lat
 • Doświadczenie dziennikarskie
 • Znajomość uregulowań prawnych i praktycznych aspektów realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych, w szczególności adresowanych do mikro- małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce –  poziom dobry
 • Poziom znajomości języka obcego – język angielski poziom C1 lub wyższy
 • Poziom obsługi programów komputerowych – doświadczenie w pracy z monitoringiem mediów

Inne: 

 • prawo jazdy kategorii B
 • orientacja w mediach oraz redakcjach lokalnych działających w Polsce północno-zachodniej, zwłaszcza w Poznaniu

 

Oferujemy:
 • Współpracę w oparciu o umowę o pracę na czas określony za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej
 • Pracę w pełnym wymiarze godzin
 • Regulaminową premię kwartalną
 • Możliwość skorzystania z dofinansowania do prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość skorzystania z karty multisport
 • Dostęp do szkoleń specjalistycznych
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w administracji publicznej
 • Pracę w doskonałej lokalizacji w centrum miasta
 • Możliwość pracy w systemie hybrydowym
 • Bardzo dobrą atmosferę pracy i współpracy w zespole

Prosimy o przesyłanie zgłoszenia, klikając na poniższy link:

Prosimy o dopisanie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, przez firmę Staff Partners, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) – RODO”. 


Szkolenia - Staff Partners Payroll - Staff Partners Szkolenia - Staff Partners Praca tymczasowa - Staff Partners