Agencja pracy tymczasowej, doradztwo personalne – Warszawa, Białystok

Try & hire to rozwiązanie pośrednie pomiędzy pracą tymczasową a rekrutacją, pozwalające w sposób rzeczywisty określić zdolność zaadoptowania się pracownika w nowym otoczeniu. Po kilkumiesięcznym okresie zatrudnienia na zasadach pracy tymczasowej zyskujecie Państwo prawo do przejęcia pracownika na stałe. 

 

Argumenty przemawiające za rekrutacją drogą try & hire: 

 

 • potrzeba pilnego zatrudnienia pracownika przy jednoczesnych trudnościach z podjęciem decyzji o tworzeniu nowego stanowiska i jego zdefiniowaniu

   

 • możliwość sprawdzenia umiejętności pracownika - będącego przez pierwszy czas pracownikiem tymczasowym - przed podjęciem ostatecznej decyzji o zatrudnieniu w Państwa firmie

   

 • zmniejszenie ryzyka nieodpowiedniego naboru

   

 • przesunięcie w czasie kosztów związanych z tworzeniem nowego etatu

   

 • silna motywacja dla pracownika rozpoczynającego pracę, świadomego tworzącej się perspektywy stałego zatrudnienia

   

 • przyspieszenie procesu adaptacji nowego pracownika w Państwa firmie

   

 • niższy koszt rekrutacji

 

 
Praca tymczasowa - Staff Partners Payroll - Staff Partners Szkolenia - Staff Partners