PAYROLL

Obsługa procesów kadrowo-płacowych jest niezbędna w każdej firmie zatrudniającej pracowników.
Przenieś obowiązki związane z payroll do nas – zostaną kompleksowo zrealizowane przez naszych specjalistów.

Dlaczego warto zdecydować się na usługi payroll?

Jesteśmy dedykowanym zespołem specjalistów z bogatym doświadczeniem w obszarze pełnej obsługi kadrowo-płacowej. Oferujemy kompleksowe usługi payroll, które są kluczowe dla efektywnego funkcjonowania różnych rodzajów przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości. Nasze usługi są dostosowane zarówno do małych i średnich firm, jak i do dużych korporacji.

Dzięki powierzeniu tej sfery działalności w ręce Pay Staff zyskujecie pewność prawidłowo i terminowo naliczonych wynagrodzeń oraz prowadzonych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa akt osobowych. Od chwili nawiązania współpracy to Pay Staff odpowiada za przestrzegania prawidłowości i terminów rozliczeń z US i ZUS.

Nasi klienci mają dzięki temu rozwiązaniu możliwość skoncentrowania się na ich kluczowej działalności. Współpraca z Pay Staff oznacza również redukcję kosztów osobowych związanych z obsługą list płac oraz dokumentacji kadrowej oraz brak kosztów związanych z zakupem i utrzymaniem systemu kadrowego. To prosty sposób na optymalizację kosztów firmy. Nie ma konieczności tworzenia w strukturach Państwa firmy odrębnego działu, co oznacza kolejne etaty i wydatki.

Kompleksowe usługi

W ramach administrowania dokumentacją kadrową Pay Staff oferuje:

 • zakładanie i prowadzenie zgodnie z wymogami prawnymi teczek osobowych,
 • nawiązywanie umów o pracę i umów cywilno-prawnych,
 • monitorowanie aktualności badań lekarskich i szkoleń bhp,
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS,
 • prowadzenie ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich,
 • naliczanie składek na PFRON,
 • przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • rozwiązywanie umów o pracę i przygotowywanie świadectw pracy,
 • przygotowywanie raportów kadrowych.

W ramach usługi naliczania płac Staff Partners oferuje:

 • utworzenie bazy danych pracowników Klienta,
 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami prawa oraz regulaminami Klienta,
 • przekazywanie w ustalony sposób listy płac wraz z przelewami w formie papierowej lub elektronicznej,
 • dysponując odpowiednim upoważnieniem, Staff Partners może dokonywać przelewów wynagrodzeń z subkonta Klienta w terminach wcześniej uzgodnionych,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich deklaracji odnośnie składek pracowników Klienta,
 • naliczanie i pobieranie zaliczek na podatek dochodowy,
 • przygotowanie pasków płac – RMUA,
 • przygotowywanie rocznych deklaracji podatkowych za pracowników Klienta.
Zadzwoń: 886 971 974