PRACA TYMCZASOWA

Agencja pracy tymczasowej Staff Partners oferuje nowoczesne rozwiązanie, które dają możliwość elastycznego dostosowania wielkości zatrudnienia do rzeczywistych potrzeb organizacyjnych przedsiębiorstwa. Jest to stały element polityki personalnej realizowanej przez efektywnie zarządzane firmy na całym świecie. Po naszej stronie leży wiele ważnych obowiązków.

Osoby szukające zatrudnienia na pewien czas, zachęcamy, by skontaktowały się z naszym działem pracy tymczasowej. W naszej bazie zawsze są zróżnicowane oferty pracy dla osób rozpoczynających swoją karierę zawodową oraz tych posiadających już doświadczenie zawodowe.

Zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej dotyczy różnych branż. Nie zawsze jest to praca fizyczna, m.in. w magazynie lub na produkcji. Agencje pracy tymczasowej poszukują i rekrutują także specjalistów, np. z zakresu administracji biurowej, IT, sprzedaży, e-commerce, HR-u, księgowości czy zarządzania lub marketingu.

Co to jest agencja pracy tymczasowej i jak działa?

Agencja pracy tymczasowej pełni rolę pośrednika w poszukiwaniu zajęcia zarobkowego na określony czas. Współpraca z taką firmą oznacza szereg korzyści zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

Agencje pracy tymczasowej mają za zadanie znaleźć odpowiednich pracowników dla firm, które potrzebują dodatkowej siły roboczej na konkretny okres czasu. Usługa ta polega na oddelegowaniu do pracy na rzecz Klienta pracowników zrekrutowanych zgodnie z wymogami konkretnego stanowiska, a następnie zatrudnionych przez agencję pracy tymczasowej.

Staff Partners odpowiada zatem za zrekrutowanie pracowników, biorąc pod uwagę potrzeby danej firmy, a potem oddelegowanie ich do pracy w jej strukturach. Naszym obowiązkiem są też wszystkie kwestie formalne – odpowiadamy za umowy, wypłatę wynagrodzeń, obsługę kadrowo-płacową czy odprowadzanie składek ZUS.

Oznacza to, że w ramach usługi wszystkie sprawy administracyjne w tym naliczanie i wypłatę wynagrodzeń, odprowadzenie podatku oraz składek ZUS przejmuje na siebie Staff Partners.

Kiedy warto skorzystać z agencji pracy tymczasowej?

 • limity etatów – headcount,
 • okresowe wahania produkcji,
 • sezonowość pracy,
 • absencje chorobowe i urlopowe pracowników etatowych,
 • stanowiska pracy zagrożone rotacją pracowników,
 • jednorazowe projekty.

Główne korzyści płynące ze współpracy z agencją pracy tymczasowej

 • zwiększenie elastyczności w zarządzaniu personelem,
 • zmniejszenie kosztów administracyjnych,
 • koncentracja na strategicznych celach przedsiębiorstwa,
 • przesunięcie zobowiązań wobec pracowników i urzędów na agencję pracy tymczasowej,
 • zmiana struktury kosztów związanych z zatrudnieniem personelu ze stałych na zmienne.

Try & hire

Try & hire to rozwiązanie pośrednie między pracą tymczasową a rekrutacją. Pozwala ono określić zdolność zaadoptowania się pracownika w nowym otoczeniu. Po kilkumiesięcznym okresie zatrudnienia na zasadach pracy tymczasowej zyskujecie Państwo prawo do przejęcia pracownika na stałe.

Więcej informacji oraz argumenty przemawiające za rekrutacją drogą try & hire dostępne są tutaj.

Czekamy zarówno w naszym biurze, jak i online
– zapraszamy do kontaktu ze Staff Partners.

Zadzwoń: 886 971 974