REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

O pozycji rynkowej i konkurencyjności firmy decydują zaangażowane w nią Talenty.
My wiemy, jak je dla Państwa pozyskać.

Rekrutacja pracowników to proces pozyskiwania i wybierania kandydatów do pracy w firmie. Jest on kluczowy dla każdego przedsiębiorstwa, ponieważ to właśnie pracownicy tworzą jego wartość i wpływają na jego sukces i rozwój.

 

Prowadzimy rekrutacje ogólnopolskie i oferujemy kompleksowe usługi na terenie całego kraju – wyszukujemy i zatrudniamy pracowników dopasowanych do potrzeb danego Klienta.

OFERTY PRACY

  Rekrutacje – standardowe
  oraz try & hire

  W zależności od potrzeb oraz charakteru stanowiska możemy zaproponować Państwu standardową rekrutację i selekcję kandydatów. W przypadku wysokiej klasy specjalistów oferujemy poszukiwania bezpośrednie, a w sytuacji, gdy trudno jest ostatecznie zdefiniować potrzeby nowego stanowiska, rozwiązanie try & hire.

  Rekrutacja pracowników
  metodą Direct Search

  Direct Search to najskuteczniejsza metoda rekrutacji na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie najwyższego szczebla. Polega na aktywnym pozyskiwaniu potencjalnych kandydatów w drodze poszukiwań bezpośrednich.

  Naszym celem jest dotarcie do tych kandydatów, którzy obecnie pracują i aktywnie nie są zaangażowani w poszukiwania nowego pracodawcy. Najczęściej są to eksperci w swoich dziedzinach i to my mamy za zadanie trafić do nich z Państwa ofertą pracy, dokładnie analizując rynek przy zachowaniu pełnej dyskrecji i profesjonalizmu.

  Etapy rekrutacji

  • Analiza potrzeb Klienta, określenie profilu i zakresu obowiązków kandydata oraz strategii procesu poszukiwań,
  • Analiza rynku w celu identyfikacji i dyskretnego dotarcia do potencjalnie najlepszych kandydatów,
  • Przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami,
  • Prezentacja wybranych, najlepszych kandydatów,
  • Weryfikacja referencji,
  • Pośredniczenie w procesie negocjacji warunków zatrudnienia,
  • Podsumowanie i zakończenie procesu rekrutacji.

  Korzyści dla Klienta

  • Możliwość dotarcia z ofertą do kandydatów niedostępnych inną drogą rekrutacji, a także do kandydatów nie poszukujących aktywnie pracy,
  • Dotarcie do kandydatów najbardziej odpowiadających wymogom stawianym przez Klienta,
  • Poufność poszukiwań,
  • Gwarancja na usługę.

  Rekrutacje pracowników try & hire

  Try & hire to rozwiązanie pośrednie pomiędzy pracą tymczasową a rekrutacją, pozwalające w sposób rzeczywisty określić zdolność zaadoptowania się pracownika w nowym otoczeniu. Po kilkumiesięcznym okresie zatrudnienia na zasadach pracy tymczasowej zyskujecie Państwo prawo do przejęcia pracownika na stałe.

  Rekrutacja try & hire może być korzystna dla firmy, ponieważ umożliwia dokładną ocenę kandydata przed podjęciem decyzji o pełnym zatrudnieniu. Jednocześnie daje kandydatowi szansę zapoznania się z firmą i zespołem oraz oceny, czy to jest miejsce dla niego. Jeśli kandydat spełnia oczekiwania, po okresie próbnym może zostać zatrudniony na stałe.

  Argumenty przemawiające za rekrutacją drogą try & hire

  • potrzeba pilnego zatrudnienia pracownika przy jednoczesnych trudnościach z podjęciem decyzji o tworzeniu nowego stanowiska i jego zdefiniowaniu,
  • możliwość sprawdzenia umiejętności pracownika – będącego przez pierwszy czas pracownikiem tymczasowym – przed podjęciem ostatecznej decyzji o zatrudnieniu w Państwa firmie,
  • zmniejszenie ryzyka nieodpowiedniego naboru,
  • przesunięcie w czasie kosztów związanych z tworzeniem nowego etatu,
  • silna motywacja dla pracownika rozpoczynającego pracę, świadomego tworzącej się perspektywy stałego zatrudnienia,
  • przyspieszenie procesu adaptacji nowego pracownika w Państwa firmie,
  • niższy koszt rekrutacji.

  Zapraszamy do współpracy.
  Nasze biura znajdują się w Warszawie oraz Białymstoku.

  Zadzwoń: 886 971 974