Staff Partners - agencja pracy tymczasowej oferuje nowoczesne rozwiązanie, dające możliwość elastycznego dostosowania wielkości zatrudnienia do rzeczywistych potrzeb organizacyjnych przedsiębiorstwa. Jest to stały element polityki personalnej realizowanej przez efektywnie zarządzane firmy na całym świecie.

Usługa popularnie określana leasingiem pracowniczym polega na oddelegowaniu do pracy na rzecz Klienta pracowników zrekrutowanych zgodnie z wymogami konkretnego stanowiska a następnie zatrudnionych przez agencję pracy tymczasowej.

Oznacza to, że w ramach usługi wszystkie sprawy administracyjne w tym naliczanie i wypłatę wynagrodzeń, odprowadzenie podatku oraz składek ZUS przejmuje na siebie Staff Partners. 

 

Kiedy warto skorzystać z agencji pracy tymczasowej? 
 • limity etatów - headcount
 • okresowe wahania produkcji
 • sezonowość produkcji
 • absencje chorobowe i urlopowe pracowników etatowych
 • stanowiska pracy zagrożone rotacją pracowników
 • jednorazowe projekty

  

Główne korzyści płynące ze współpracy z agencją pracy tymczasowej: 
 • zwiększenie elastyczności w zarządzaniu personelem
 • zmniejszenie kosztów administracyjnych
 • koncentracja na strategicznych celach przedsiębiorstawa
 • przesunięcie odpowiedzialności prawnej wobec pracowników i urzędów na agencję pracy tymczasowej
 • wyeliminowanie kosztów związanych z odprawami i zwolnieniami grupowymi
 • zmiana struktury kosztów związanych z zatrudnieniem personelu ze stałych na zmienne

  

"Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej, niż nasi konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili. Powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej."   

                                                                                                     Henry Ford


 
Rekrutacja - Staff Partners Payroll - Staff Partners Szkolenia - Staff Partners