Aktualnie dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Radca Prawny

 Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów postanowień i decyzji administracyjnych;
 • udzielanie porad i konsultacji, w tym sporządzanie opinii prawnych, w zakresie postępowań administracyjnych dot. dochodzenia zwrotu należności w PARP;
 • bieżąca analiza zmian przepisów prawa oraz orzecznictwa sądowego odnosząca się do postępowań administracyjnych prowadzonych w PARP;
 • opracowywanie projektów procedur i regulacji wewnętrznych w zakresie postępowań administracyjnych dot. dochodzenia zwrotu należności w PARP;
 • udział w pracach legislacyjnych związanych z działaniami PARP w zakresie postępowań administracyjnych dot. dochodzenia zwrotu należności w PARP

 

Nasze oczekiwania:

Konieczne:

 • Wykształcenie: Wyższe prawnicze, uprawnienia radcy prawnego
 • Doświadczenie zawodowe: min. 1 rok pracy na stanowisku radcy prawnego w obszarze związanym z postępowaniami administracyjnymi
 • Znajomość przepisów KPA oraz Ordynacji podatkowej
 • Praktyczna znajomość MS Office (WORD, EXCELL, OUTLOOK)
 • Komunikatywność, otwartość, umiejętność współpracy z innymi, odpowiedzialność za powierzone zadania, wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.

Atutem będzie:

 • Znajomość przepisów prawa regulujących wydatkowanie środków publicznych oraz realizację projektów z perspektywy finansowej 2007-2013 oraz 2014–2020,
 • Doświadczenie w instytucjach odpowiedzialnych za wydatkowanie środków funduszy UE.

 

 

Oferujemy:
 • Współpracę w oparciu o umowę o pracę na czas określony za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej,
 • Regulaminową premię kwartalną,
 • Możliwość skorzystania z dofinansowania do prywatnej opieki medycznej,
 • Możliwość skorzystania z karty multisport,
 • Dostęp do szkoleń specjalistycznych,
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w administracji publicznej,
 • Pracę w doskonałej lokalizacji w centrum miasta,
 • Możliwość pracy w systemie hybrydowym,
 • Bardzo dobrą atmosferę pracy i współpracy w zespole.

Prosimy o przesyłanie zgłoszenia, klikając na poniższy link:

Prosimy o dopisanie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, przez firmę Staff Partners, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) – RODO”. 


Szkolenia - Staff Partners Payroll - Staff Partners Szkolenia - Staff Partners Praca tymczasowa - Staff Partners