Aktualnie dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Specjalista/Starszy Specjalista w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach

 Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 

W ramach zadań związanych z prowadzeniem sekretariatu:

 

Realizacja zadań administracyjno-technicznych, w tym w szczególności :

 • Obsługa administracyjno-techniczna Departamentu;
 • Przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji kierowanej do Departamentu;
 • Prowadzenie archiwizacji dokumentów Departamentu;
 • Prowadzenie sekretariatu Departamentu;
 • Obsługa rejestrów kancelaryjnych;
 • Wykonywanie zadań organizacyjno-technicznych;
 • Przygotowywanie projektów standardowej korespondencji;
 • Prowadzenie spraw kadrowych (urlopy, szkolenia, ewidencje);
 • Wsparcie pozostałych sekcji w zakresie realizacji zadań.

W ramach zadań związanych z Sekcją Kontraktacji Projektów: 

 

Wsparcie Sekcji w realizacji działań związanych z procesem kontraktacji projektów dofinansowywanych z Programu Europejskie Fundusze dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) - 2.1.1 PRIORYTET I w zakresie: Celu szczegółowego d - wsparcie przedsiębiorców i dostosowanie do zmian oraz celu szczegółowego g - w zakresie identyfikacji potrzeb kompetencyjnych na rynku pracy, w tym w szczególności:

 • wsparcie opiekunów konkursów w działaniach związanych z ogłaszaniem naborów oraz procesami składania wniosków o dofinansowanie projektów;
 • pełnienie roli Sekretarza Komisji Oceny Projektów (KOP);
 • obsługa procesów zawierania umów o dofinansowanie projektów;
 • współpraca z ekspertami zaangażowanymi w procesy oceny wniosków o dofinansowanie projektów;
 • wprowadzanie danych do systemów informatycznych;
 • przygotowanie informacji planistyczno-sprawozdawczych dotyczących realizowanych zadań;

 

Nasze oczekiwania:
 • Wykształcenie: wyższe, minimum licencjat
 • Doświadczenie zawodowe: min. 2 lata
 • Doświadczenie zawodowe w pracy administracyjnej, biurowej – min. 1 rok
 • Poziom obsługi programów komputerowych - bardzo dobry poziom obsługi MS Office, w szczególności:  Word, Excel, PowerPoint.

Inne:

 • Umiejętności interpersonalne – komunikatywność, samodzielność i odpowiedzialność, umiejętności współpracy w zespole, szybkie uczenie się, organizacja pracy, efektywność, zaangażowanie, dokładność. 

Wymagania pożądane:

 • Wykształcenie: Wykształcenie wyższe na kierunkach obejmujących: zarządzanie, administracja, nauki społeczne.
 • Znajomość zagadnień z zakresu: aktów prawnych i dokumentów programowych związanych z kontraktowaniem projektów finansowanych ze środków publicznych lub realizacji projektów szkoleniowych/ doradczych lub rozwoju przedsiębiorczości.

 

Oferujemy:
 • Współpracę w oparciu o umowę o pracę na czas określony za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej,
 • Regulaminową premię kwartalną,
 • Możliwość skorzystania z dofinansowania do prywatnej opieki medycznej,
 • Możliwość skorzystania z karty multisport,
 • Dostęp do szkoleń specjalistycznych,
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w administracji publicznej,
 • Pracę w doskonałej lokalizacji w centrum miasta,
 • Możliwość pracy w systemie hybrydowym,
 • Bardzo dobrą atmosferę pracy i współpracy w zespole.

Prosimy o przesyłanie zgłoszenia, klikając na poniższy link:

Prosimy o dopisanie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, przez firmę Staff Partners, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) – RODO”. 


Szkolenia - Staff Partners Payroll - Staff Partners Szkolenia - Staff Partners Praca tymczasowa - Staff Partners