Agencja pracy tymczasowej, doradztwo personalne – Warszawa, Białystok

Standardowa rekrutacja i selekcja pracowników pozwala dotrzeć do kandydatów aktywnych na rynku pracy. W naszych poszukiwaniach opieramy się na aktualnej bazie kandydatów Right Staff i Staff Partners. Najczęciej poszukiwania rozszerzamy również o ogłoszenia publikowane w prasie regionalnej i ogólnopolskiej, na stałe współpracujemy z najlepszymi internetowymi portalami pracy, uczelniami wyższymi, urzędami pracy, stosujemy inne niekonwencjonalne metody. Wykonujemy nasze usługi głównie na terenie Warszawy, Białegostoku oraz Łodzi.

Pierwszym etapem projektu rekrutacyjnego jest stworzenie, wspólnie z Klintem, profilu kandydata oraz określenie niezbędnych wymagań stawianych potencjalnym pracownikom.

W drugim etapie  konsultanci Right Staff weryfikują istniejąca bazędanych kandydatów oraz selekcjonują nadesłane aplikacje a następnie podczas wstępnej rozmowy telefonicznej z wybranymi kandydatami weryfikują zawarte w nich dane.

W trakcie trzeciego etapu, podczas bezpośredniego spotkania z wybranym Kandydatem, przeprowadzany jest pogrubiony wywiad ustrukturalizowany mający na celu uszegółowienie danych dotyczących przebiegu kariery zawodowej, oraz określenie umiejętności i predyspozycji do objęcia stanowiska. W zależności od potrzeb sprawdzamy referencje, przeprowadzamy testy sprawdzające predyspozycje zawodowe, badamy profil osobowościowy, poziom motywacji, znajomość języka obcego. 

W czwartym etapie następuje sporządzenie i przesłanie raportu zawierającego opis profili najlepszych, rekomendowanych kandydatów.
 
Piąty etap to spotkania z wybranymi spośród zarekomendowanych kandydatów z osobą odpowiedzialną ze strony Klienta.  

Projekt kończy się w momencie podpisania umowy pomiędzy Klientem a wybranym Kandydatem. Na każdym etapie obu zaangażowanym stronom służymy swoją pomocą i doświadczeniem tak aby z efektu naszej pracy zadowolony być zarówno Pracodawca i Pracownik.

 

W ramach projektów rekrutujemy:
 
- Kadrę Zarządzającą 
- Menedżerów wyższego szczebla 
- Menedżerów niższego szczebla
- Specjalistów wysokiej klasy w sektorach niszowych 
- Specjalistów bez kompetencji menedżerskich 
- Personel biurowy
- Pracowników linii produkcyjnych
 

 

 
Praca tymczasowa - Staff Partners Payroll - Staff Partners Szkolenia - Staff Partners