Agencja pracy tymczasowej, doradztwo personalne – Warszawa, Białystok

Direct Search to najskuteczniejsza metoda rekrutacji na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie najwyższego szczebla. Polega na aktywnym pozyskiwaniu potencjalnych kandydatów, w drodze poszukiwań bezpośrednich.

Right Staff ma na celu dotarcie do tych kandydatów, którzy obecnie pracują i aktywnie nie są zaangażowani w poszukiwania nowego pracodawcy. Najczściej są to eksperci w swoich dziedzinach i to my mamy za zadanie trafić do nich z Państwa ofertą pracy, dokładnie analizując rynek przy zachowaniu pełnej dyskrecji i profesjonalizmu. Naszym podstawowym obszarem działania jest Warszawa, Białystok i Łódź.

  

Etapy rekrutacji 

 • Analiza potrzeb Klienta, określenie profilu i zakresu obowiózków kandydata  oraz strategii procesu poszukiwań
 • Analiza rynku w celu identyfikacji i dyskretnego dotarcia do potencjalnie najlepszych kandydatów
 • Przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami
 • Prezentacja wybranych, najlepszych kandydatów
 • Weryfikacja referencji
 • Pośredniczenie w procesie negocjacji warunków zatrudnienia
 • Podsumowanie i zakończenie procesu rekrutacji

 

Korzy�ci dla Klienta 

 • Możliwość dotarcia z ofertą do kandydatów niedostępnych inną drogą rekrutacji, a także do kandydatów nie poszukujących aktywnie pracy
 • Dotarcie do kandydatów najbardziej odpowiadających wymogom stawianym przez Klienta
 • Poufność poszukiwań
 • Gwarancja na usługę

 

 
Praca tymczasowa - Staff Partners Payroll - Staff Partners Szkolenia - Staff Partners