W ramach administrowania dokumentacją kadrową Pay Staff oferuje:

  • zakładanie i prowadzenie zgodnie z wymogami prawnymi teczek osobowych
  • nawiązywanie umów o pracę i umów cywilno-prawnych
  • monitorowanie aktualności badań lekarskich i szkoleń bhp
  • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS
  • prowadzenie ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich
  • naliczanie składek na PFRON
  • przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
  • rozwiązywanie umów o pracę i przygotowywanie świadectw pracy
  • przygotowywanie raportów kadrowych
 
Rekrutacja - Staff Partners Praca tymczasowa - Staff Partners Szkolenia - Staff Partners