W ramach usługi naliczania płac Pay Staff oferuje:

  • utworzenie bazy danych pracowników Klienta
  • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami prawa oraz regulaminami Klienta
  • przekazywanie w ustalony sposób listy płac wraz z przelewami w formie papierowej lub elektronicznej
  • dysponując odpowiednim upoważnieniem Pay Staff może dokonywać przelewów wynagrodzeń z subkonta Klienta w terminach wcześniej uzgodnionych
  • sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich deklaracji odnośnie składek pracowników Klienta
  • naliczanie i pobieranie zaliczek na podatek dochodowy
  • przygotowanie pasków płac – RMUA
  • przygotowywanie rocznych deklaracji podatkowych za pracowników Klienta
 
Rekrutacja - Staff Partners Praca tymczasowa - Staff Partners Szkolenia - Staff Partners