Blog

Payroll – czyli obsługa kadrowo – płacowa.

Polecamy Payroll realizowany przez Agencję Pracy, bo nikt nie rozlicza tak różnorodnych systemów płac i stanowisk jak agencje zatrudniające na co dzień dla swoich Klientów tysiące pracowników.

Payroll – czyli obsługa kadrowo – płacowa.

Proces ten obejmuje każdy aspekt związany z zatrudnieniem pracownika, prowadzeniem dokumentacji kadrowej, naliczeniem i wypłaceniem pensji, naliczeniem składek ubezpieczeniowych, podatków i innych zobowiązań finansowych. Agencja Pracy robi to na co dzień dla setek pracowników tymczasowych zatrudnionych w agencji pracy na potrzeby naszych Klientów. Znamy doskonale każdy etap od rekrutacji przez prowadzenie dokumentacji pracowniczej, obsługę zróżnicowanych systemów wynagradzania po rozstania z pracownikami – znamy to, bo sami jesteśmy dużym pracodawcą. Do obsługi kadrowo – płacowej Państwa firmy oraz Państwa Pracowników podchodzimy z tym samym zaangażowaniem i ogromnym bagażem wiedzy który zdobywamy od ponad 20 lat, w trakcie których zatrudnialiśmy i rozliczaliśmy tysiące pracowników.

Z jakich elementów składa się proces Payroll?


1. Naliczanie płac – to kluczowy element usługi. Rozliczamy wynagrodzenia na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a jego pracownikami/zleceniobiorcami, zgodnie z ilością przepracowanych dni/ godzin, premią, zwolnieniami chorobowymi lub innymi składnikami pensji, co do wypłaty których zobowiązał się pracodawca.

W ramach usługi firma realizująca payroll może również zlecać przelewy wynagrodzeń na konta pracowników Klienta.

2. Podatki i składki ubezpieczeniowe – pracodawca zobowiązany jest do opłacenia odpowiedniej kwoty podatku dochodowego od wynagrodzenia oraz do naliczenia składek ubezpieczeniowych. Odpowiedzialność za prawidłowe obliczenie zobowiązań publiczno-prawnych oraz sporządzenie odpowiednich deklaracji spoczywa na agencji pracy Staff Partners, która realizuje usługę payroll.

3. Administracja kadrowa – Drugi kluczowy element usługi Payroll – oznacza bieżące prowadzenie akt osobowych, monitoring ustawowych terminów szkoleń i badań lekarskich, sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem, okresem pracy a także ewentualnym rozstaniem z pracownikiem.

4. Raporty i deklaracje – ostatni proces w ramach usługi payrollu podsumowujący wypłacone świadczenia, polega na przygotowaniu raportów finansowych i dokumentów do celów sprawozdawczych dla Klienta.


Dlaczego warto korzystać z usług payroll w Agencji Pracy?

Kluczowe zalety korzystania z usług payroll:

 • Redukcja kosztów
 • Oszczędność czasu
 • Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa
 • Terminowość wypłacanych świadczeń
 • Bezpieczeństwo i poufność danych
 • Dostęp do profesjonalnych specjalistów
 • Rzetelna współpraca

Payroll jest nowoczesnym i atrakcyjnym rozwiązaniem, ponieważ dzięki przekazaniu spraw pracowniczych zewnętrznemu podmiotowi nie ma konieczności tworzenia lub rozbudowywania działu HR w strukturach własnej firmy – to zdecydowanie redukuje koszty, które należałoby ponieść np. w przypadku zatrudnienia pracowników takiego działu. Zamiast tego usługa payroll powierzona Agencji Pracy realizowana jest przez specjalistów, którzy na co dzień mają do czynienia z zatrudnianiem setek pracowników, prowadzeniem ich spraw personalnych oraz rozliczaniem ich wynagrodzeń.

Agencja Pracy zajmuje się procesem zatrudnienia kompleksowo od momentu rekrutacji pracownika, poprzez wszelkie sprawy związane z jego zatrudnieniem, do chwili zakończenia współpracy, a także przygotowania odpowiedniej dokumentacji związanej z etapem zakończenia pracy.

Niewątpliwie, outsourcing płacowy przynosi wiele korzyści, a oto kilka z nich:

 • Znajomość skomplikowanych procesów wynagradzania – Agencja Pracy podejmuje się zatrudnienia pracowników w różnych formach współpracy, mogą to być pracownicy tymczasowi, zatrudnieni sezonowo, posiadający różne statusy podatkowe czy pracujący w nieregularnym wymiarze czasu pracy, co może skomplikować proces związany z naliczaniem płac i innych świadczeń. Agencja Pracy skupia doświadczenie kadrowo-płacowe zdobywane w trakcie obsługi dziesiątek Klientów i tysięcy pracowników zatrudnianych na potrzeby naszych Klientów w bardzo różnorodnych sektorach gospodarki. Rozliczamy wynagrodzenia zarówno pracowników produkcyjnych, pracowników logistyki, pracowników administracji, pracowników sprzedaży aż po urzędników instytucji krajowych i europejskich.
 • Profesjonalne oprogramowania kadrowo-płacowe – Agencja Pracy korzysta z nowoczesnych i dostosowanych do potrzeb wymagających Klientów narzędzi i oprogramowania kadrowo-płacowego, które wspomagają zarządzanie kadrami i naliczanie wynagrodzeń w firmach niezależnie od ich wielkości. Oprogramowania zapewniają najwyższe standardy ochrony danych, to gwarancja tego, że dostęp do poufnych danych mają tylko te osoby, które mieć go powinny.
 • Różnorodność zawieranych umów – Usługa payroll w znacznym stopniu pomaga w skutecznym zarządzaniu wieloma typami umów zawieranych z pracownikami/zleceniobiorcami – pomagamy i doradzamy w optymalnych formach zatrudnienia. Niezależnie czy mamy rozliczyć pracę 5 zleceniobiorców czy 500 pracowników robimy to z takim samym zaangażowaniem i profesjonalną wiedzą. Tam, gdzie to jest uzasadnione, rekomendujemy zatrudnianie pracowników tymczasowych do realizacji konkretnych zadań lub projektów.
 • Złożone przepisy podatkowe i prawne – przepisy dotyczące podatków czy prawa pracy nieustannie się rozwijają, powoduje to konieczność w dostosowaniu się do ciągłych zmian oraz działaniu zgodnie z najnowszymi regulacjami – tutaj usługa payroll realizowana przez Agencję Pracy daje gwarancję zgodności z aktualnymi przepisami i wymogami obowiązującego prawa.
 • Profesjonalna obsługa – Agencja Pracy specjalizuje się w świadczeniu usług payroll – to oznacza, że będziesz korzystać z profesjonalnego podejścia do zarządzania całym procesem związanym z wypłatą wynagrodzenia dla Twojego pracownika oraz innymi kwestiami związanymi z poprawnym naliczeniem świadczeń.  Doświadczenie i fachowa wiedza sprawiają, że zawsze możesz skorzystać z profesjonalnego doradztwa, które chętnie oferuje Agencja Pracy Staff Partners.

Korzystanie z usług payroll w Agencji Pracy Staff Partners pozwala na bezpieczne przekazanie spraw pracowniczych oraz skoncentrowanie się na kluczowych aspektach prowadzonego biznesu. Jeśli chcesz rozwinąć biznes Twojej firmy oraz zwiększyć jej konkurencyjność na rynku to usługa payroll zlecona Agencji Pracy z pewnością pomoże Ci w osiągnięciu tego celu.

Zadzwoń: 886 971 974