Blog

Jak znajdujemy najlepszych Kandydatów?

Istnieje wiele sposobów na znalezienie kandydatów do pracy, cały proces dążący do zatrudnienia odpowiedniej osoby nazywamy procesem rekrutacji.

Czym jest rekrutacja?

Rekrutacja to proces poszukiwania, selekcji i zatrudniania odpowiednich kandydatów na konkretne stanowiska pracy. Jest to kluczowy etap zarządzania zasobami ludzkimi i obejmuje szereg działań, takich jak ogłaszanie ofert pracy, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, testów, ocen kompetencji oraz ostateczny wybór i zatrudnienie najlepszego kandydata.

Celem rekrutacji jest znalezienie osób o odpowiednich kwalifikacjach, doświadczeniu i umiejętnościach, które będą efektywnie współpracować z organizacją i wypełniać wymagania stanowiska pracy.

Główne czynniki wpływające na skuteczność rekrutacji:

 1. Dokładne określenie wymagań stanowiska – stworzenie profilu „idealnego kandydata”
 2. Publikacja i efektywne promowanie ogłoszenia z ofertą pracy w sprawdzonych kanałach rekrutacyjnych/ Social mediach.
 3. Proces selekcji Kandydatów
 4. Zgodność z przepisami prawa np. unikanie dyskryminacji i zapewnienie równych szans wszystkim Kandydatom
 5. Sprawność procesu rekrutacyjnego
 6. Bieżący kontakt z firmą/managerem zlecającym rekrutację
 7. Dokonywanie analiz i ciągłe doskonalenie procesu

Określenie potrzeb organizacji i stanowiska – czyli jak rozpocząć proces rekrutacji?

Pierwszy i w zasadzie najważniejszy krok podczas rozpoczęcia procesu rekrutacji to dokładne określenie potrzeb jakie ma w danej chwili organizacja – musimy zrozumieć charakter stanowiska do obsadzenia, jego cel oraz niezbędne kwalifikacje, które powinien posiadać Kandydat, aby odpowiednio wykonywać swoją pracę czerpać z niej satysfakcję.

Kolejnym krokiem jest utworzenie oferty pracy – na podstawie określonych wcześniej potrzeb tworzymy ofertę pracy, ale aby była ona atrakcyjna dla Kandydata nie możemy zapomnieć o:

 • Szczegółach dotyczących stanowiska – dokładny opis wykonywanych zadań
 • Wymaganiach podstawowych, koniecznych, ale także tych „mile widzianych”
 • Korzyściach dla pracowników – wynagrodzenie, benefity, premie
 • Informacjach kontaktowych – najczęściej bezpośrednio do osoby rekrutującej

Publikacja oferty pracy – jak skutecznie promować ofertę?

Publikowanie ofert pracy w odpowiednich kanałach może mieć kluczowe znaczenie dla dotarcia do potencjalnych Kandydatów. Z pewnością warto rozważyć publikację ofert pracy w poniższych miejscach:

 • Strona internetowa firmy: umieszczenie ofert pracy na stronie internetowej firmy jest podstawowym krokiem, aby zapewnić widoczność takich ofert dla osób, które interesują się działalnością danej organizacji.
 • Portale z ofertami pracy: obecnie na rynku istnieje cały szereg portali z ofertami pracy, które są popularne wśród poszukujących zatrudnienia. Publikując oferty na tych platformach, możemy dotrzeć do szerokiego grona Kandydatów. Portale prześcigają się z oferowaniu różnych ciekawych rozwiązań, które zwiększają widoczność ogłoszeń, więc z pewnością jest to jedno z najbardziej pomocnych narzędzi w dotarciu do Kandydata.
 • Media społecznościowe: wykorzystując potencjał mediów społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook czy Instagram również zwiększamy widoczność oferty i przyciągamy uwagę potencjalnych Kandydatów. Tego typu media społecznościowe często oferują dostęp do wielu grup tematycznych i dyskusyjnych, gdzie znajdziemy osoby poszukujące pracy w danej dziedzinie/ stanowisku/ miejscowości.
 • Agencje Pracy: współpraca z agencją pracy może być skutecznym sposobem na dotarcie do specjalistów w danej dziedzinie, którzy są aktywni na rynku pracy. Agencja pracy korzysta z zaufanych kanałów rekrutacyjnych i z uwagi na różnorodność prowadzonych procesów ma ogromne doświadczenie i często solidną bazę Kandydatów gotowych do podjęcia pracy.
 • Targi pracy i wydarzenia branżowe: udział w targach pracy, konferencjach branżowych lub organizowanie własnych wydarzeń rekrutacyjnych może umożliwić bezpośredni kontakt z potencjalnymi Kandydatami, a także możliwość promowania własnej organizacji.

„Direct search” – czyli metoda polegająca na bezpośrednim poszukiwaniu i kontaktowaniu się z wysoko wykwalifikowanymi Kandydatami na konkretne stanowiska pracy. W przeciwieństwie do tradycyjnego ogłaszania ofert pracy, gdzie Kandydaci sami aplikują na stanowiska, w direct search to rekruterzy lub agencje pracy proaktywnie identyfikują potencjalnych Kandydatów i nawiązują z nimi bezpośredni kontakt.

Metoda ta umożliwia dotarcie do osób, które mogą nieaktywnie szukać pracy, ale posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Najczęściej direct search stosujemy w przypadku poszukiwania Kandydatów na wysokie stanowiska kierownicze, specjalistyczne lub kluczowe dla organizacji.

Selekcja Kandydatów – ocena zgłoszonych aplikacji.

Podstawowym celem selekcji kandydatów jest dokładne i obiektywne wyłonienie tych, którzy najlepiej pasują do profilu stanowiska i spełniają oczekiwania pracodawcy. Kluczowe elementy selekcji obejmują:

 1. Ocenę CV Kandydatów
 2. Rozmowy kwalifikacyjne
 3. Testy kompetencyjne
 4. Ocena końcowa Kandydata
 5. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu

Zatrudnienie – czyli ostatni etap kończący proces rekrutacji jest formalnym przyjęciem wybranego Kandydata na stanowisko pracy. Po przeprowadzeniu wszystkich etapów selekcji, negocjacji warunków zatrudnienia i uzgodnieniu szczegółów, firma podejmuje decyzję o zatrudnieniu wybranego Kandydata.

Najpopularniejsze formy zatrudnienia obejmują różnorodne modele pracy, które są stosowane w zależności od potrzeb firmy oraz preferencji pracowników. Obecnie najczęstszą formą zatrudnienia bezpośrednio w organizacji jest:

 • Umowa o pracę
 • Umowa zlecenie
 • Samozatrudnienie

Inną również bardzo popularną formą jest praca tymczasowa – to forma zatrudnienia, w której pracownik jest zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej i delegowany do pracy u klientów na określonych projektach lub okresach.

Feedback dla Kandydata po zakończonej rekrutacji – dlaczego jest tak ważny?

Feedback dla Kandydata po zakończonej rekrutacji odgrywa istotną rolę z kilku powodów:

 • Pozostawienie pozytywnego wrażenia: udzielenie konstruktywnego feedbacku Kandydatowi po zakończonej rekrutacji pomaga mu zrozumieć, dlaczego nie został wybrany na dane stanowisko. Nawet jeśli decyzja nie była pozytywna to wyrażenie wdzięczności za zaangażowanie i podziękowanie za udział w procesie pozostawia dobre wrażenie i wzmacnia reputację firmy jako pracodawcy.
 • Rozwój osobisty: konstruktywna informacja zwrotna może być cenną wskazówką dla Kandydata, pomagając mu zidentyfikować mocne strony i obszary do rozwoju. To może być dla niego cenna lekcja, która pozwoli mu lepiej przygotować się do przyszłych rekrutacji lub doskonalić swoje umiejętności zawodowe.
 • Budowanie relacji: udzielenie feedbacku pokazuje szacunek dla zaangażowania Kandydata w proces rekrutacji oraz buduje pozytywne relacje z potencjalnymi Kandydatami. Nawet jeśli dany Kandydat nie został wybrany, pozytywna interakcja może sprawić, że będzie on chętniej rozważał pracę w firmie w przyszłości lub polecał ją innym.
 • Doskonalenie procesu rekrutacji: informacja zwrotna od Kandydatów może być również cennym źródłem informacji zwrotnych na temat procesu rekrutacji, pomagając firmie zidentyfikować obszary do poprawy.
Zadzwoń: 886 971 974